Domů
Gerontologické dny Severozápad

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

AKCE SE USKUTEČNÍ V PLÁNOVANÉM TERMÍNU - tj. 24. září 2020, Dům kultury Ostrov

Záštita

Konference se koná pod záštitou


Mgr. Petra Kubise, hejtmana Karlovarského kraje
Oldřicha Bubeníčka
, hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Jana Bureše
, starosty města Ostrov

Projekt je podpořen Ústeckým krajem
a uskutečňuje se za finanční podpory Města Ostrov

Program

1. Blok: JAK PŘEDCHÁZET KONFLIKTŮM S RODINAMI KLIENTŮ/PACIENTŮ
PŘIJÍMACÍ PROCES KLIENTŮ/PACIENTŮ - DOMLUVA A SHODA O POVAZE POBYTU
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
odborný garant kongresu
PRVNÍ KONTAKT RODINY PACIENTA SE SOCIÁLNÍ PRACOVNICÍ V NÁSLEDNÉ A HOSPICOVÉ PÉČI v Rehos Nejdek
Adriana LUBINOVÁ, DiS
sociální pracovnice REHOS Nejdek
KOMUNIKACE S RODINOU V PRŮBĚHU POBYTU KLIENTA V ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice
EMPATIE A EMOCE V PALIATIVNÍ PÉČI
PaedDr. Iva MATULKOVÁ
lektorka a konzultantka
2. Blok: ŠKODNÁ V DOMĚ + NEOPRÁVNĚNÁ NAŘČENÍ ZE STRANY PŘÍBUZNÝCH NEBO OKOLÍ
HYGIENA PACIENTŮ VE 21. STOLETÍ
Bc. Jan HAMMER
Hospimed, Praha
JAK PŘEDCHÁZET NAHLODÁVÁNÍ TÝMU ZE STRANY ČERNÉ OVCE, KDY UŽ SE MĚ TO TÝKÁ
PhDr. Otakar FLEISCHMANN, Ph.D.
Katedra psychologie UJEP a Zdravotnická záchranná služba, Ústí nad Labem
KONFLIKTY - MUSÍME VŠE ŘEŠIT?
Ing. Alan VÁPENÍČEK, CSc.
jednatel DTO CZ, s.r.o., Ostrava
VÝZNAM BUDOVÁNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMŮ A BÁLINTOVSKÝCH SKUPIN - POHLED SPRÁVNÉHO ŠÉFA
Ing. Mgr. Matěj LEJSAL
ředitel Domova Sue Ryder, Praha
PRÁVNÍ POHLED NA KONFLIKT SVOBODNÉ VŮLE PACIENTŮ/KLIENTŮ A ZODPOVĚDNOSTI ZA JEJICH BEZPEČNOST A KVALITU PÉČE
JUDr. Miroslav ŠPECIÁN, Ph.D.
Advokátní kancelář Praha
PRÁVNÍ POHLED NA KROKY REAKCE/OBRANY
MUDr. Mgr. Pavel STREJC
Advokátní kancelář, Sokolov
3. Blok: JAK SE POUČIT Z KRIZE COVID-19
CO MŮŽEME UDĚLAT PRO SVÉ ZDRAVÍ A JAK O NĚ PEČOVAT
Blanka LORENCOVÁ
fitness instruktorka s akreditací MŠMT
JAK SE POUČIT Z KRIZE COVID-19
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
odborný garant kongresu
PANELOVÁ DISKUZE k tématu JAK SE POUČIT Z KRIZE COVID-19
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc. - MUDr. Petra KOZMOVÁ - Ing. Mgr. Matěj LEJSAL - MUDr. Lenka ŠIMŮNKOVÁ
.
8.00 - 9.00 h Prezence účastníků, Coffee Break
9.00 - 10.30 h - I. Blok
10.30 - 11. 15 h Coffee Break
11.15 - 13.00 h - II. Blok
13.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 15.00 h - III. Blok

Garanti konference

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
internista, geriatr, publicista
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice

Přípravný výbor

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc. internista, geriatr, publicista
Ing. Ladislav HENLÍN Psychiatrická léčebna Petrohrad
Mgr. Ing. Matej LEJSAL Domov Sue Ryder, Praha
Ing. Joža LOKAJÍČEK OSTROV ZDRAVÍ – Nemocnice Ostrov
Olga PIŠTEJOVÁ, DiS. REHOS Nejdek
Mgr. Hana ŠVEJSTILOVÁ SZŽ a VOŠZ Karlovy Vary
Ing. Petr SEVERA Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Hana TÝLOVÁ Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D. DTO CZ, s.r.o., Ostrava
Bc. Eva GDULOVÁ DTO CZ, s.r.o., Ostrava

Místo konání

Dům kultury Ostrov
Mírové náměstí 733
363 01 Ostrov

www.dk-ostrov.cz

Partneři

Generální partner
Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D
organizační garant
Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant