Domů
Gerontologické dny Severozápad

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

23. září 2021, Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Záštita

Konference se koná pod záštitou


Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje

Program

I. Blok: KONFLIKTY MEZI NÁMI - „Kdo za to může …“
II. Blok: DISTANČNÍ PŘÍSTUPY V GERIATRII
III. Blok: GERONTOPSYCHIATRIE
8.00 - 9.00 h Prezence účastníků, Coffee Break
9.00 - 10.30 h - I. Blok
10.30 - 11. 15 h Coffee Break
11.15 - 13.00 h - II. Blok
13.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 15.00 h - III. Blok

Garanti konference

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
internista, geriatr, publicista
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice

Přípravný výbor

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice
Ing. Ladislav HENLÍN Psychiatrická léčebna Petrohrad
Mgr. Ing. Matej LEJSAL Domov Sue Ryder, Praha
Ing. Joža LOKAJÍČEK OSTROV ZDRAVÍ – Nemocnice Ostrov
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc. internista, geriatr, publicista
Ing. Martin KOHL Statutární město Ústí nad Labem
Mgr. Anna Marie MALÁ Nemocnice Chomutov
Olga PIŠTEJOVÁ, DiS. REHOS Nejdek
Ing. Petr SEVERA Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Hana TÝLOVÁ Krajský úřad Ústeckého kraje
PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D. DTO CZ, s.r.o., Ostrava
Bc. Eva GDULOVÁ DTO CZ, s.r.o., Ostrava

Místo konání

Kampus Univerzity J. E. Purkyně
Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem-město

Partneři

Generální partner
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D
organizační garant
Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant