Domů
Gerontologické dny Severozápad

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

8. června 2023, Multifunkční centrum, Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Záštita

Konference se koná pod záštitou


.

.
Program

I. Blok: POBYTOVÁ x PALIATIVNÍ PÉČE - problémy a příklady dobré praxe
Empatie nebo smrt?
v jednání
..
Paliativní péče v pobytových zařízeních - role mobilního hospice
Mgr. Monika MARKOVÁ
ředitelka Hospice sv. Štěpána, z.s. a předsedkyně Fóra mobilních hospiců, z.s.
Rozdíl paliativní a dlouhodobé péče
v jednání
.
II. Blok: CHUDOBA SENIORŮ
Dopad chudoby na poskytování péče a služeb terrénní nebo pobytové služby - kazuistika
v jednání
..
Smím propustit na revers? - svéprávnost soběstačného rozhodování
v jednání
.
Nic od vás nepotřebuju! - odmítání terénní nebo pobytové služby
v jednání
.
KULATÝ STŮL
III. Blok: TECHNIKY REGENERACE
Role humoru v povolání zdravotníka
v jednání
.
Sejdeme se i příště?
v jednání
.
8.00 - 9.00 h Prezence účastníků, Coffee Break
11.00 - 12.00 h - II. Blok
9.00 - 10.30 h - I. Blok
12.00 - 13.00 Oběd
10.30 - 11. 00 h Coffee Break
13.00 - 14.00 h - Kulatý stůl
14.00 - 14.50 h - III. Blok

Garanti konference

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
internista, geriatr, publicista
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice

Přípravný výbor

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice
Ing. Ladislav HENLÍN Psychiatrická léčebna Petrohrad
Mgr. Lenka JAREMOVÁ vedoucí odboru sociálních služeb, Magistrát města Ústí nad Labem
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc. internista, geriatr, publicista
Mgr. Iva KAŠPÁRKOVÁ náměstek pro řízení ošetřovatelské péče, Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Joža LOKAJÍČEK OSTROV ZDRAVÍ – Nemocnice Ostrov
Olga PIŠTEJOVÁ, DiS. REHOS Nejdek
Ing. Petr SEVERA Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Hana TÝLOVÁ Krajský úřad Ústeckého kraje
PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem
Bc. Eva GDULOVÁ DTO CZ, s.r.o., Ostrava
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D. DTO CZ, s.r.o., Ostrava

Místo konání

Multifunkční centrum

Kampus Univerzity J. E. Purkyně

Pasteurova 3544/1

Ústí nad Labem

Partneři

Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D
organizační garant
Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant