Domů
Gerontologické dny Severozápad

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

23. května 2024, Městské divadlo Chomutov

Záštita

Konference se koná pod záštitou

Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje

Statutárního města Chomutov

.
Program

I. Blok: PALIATIVNÍ PÉČE O ROK DÁLE - a jsme o rok dále?
ÚSKALÍ ZALOŽENÍ (PROVOZU) DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE (pracovní název)
Mgr. Monika MARKOVÁ
ředitelka Hospice sv. Štěpána, z.s. a předsedkyně Fóra mobilních hospiců, z.s.
KAM JSME SE POSUNULI V PALIATIVNÍ PÉČI
MUDr. Irena ZÁVADOVÁ
primářka Oddělení dlouhodobé lůžkové péče, Nemocnice Mělník
MOBILNÍ HOSPICOVÉ SLUŽBY - dobré zkušenosti, špatné zkušenosti - kazuistiky
Alena VOTAVOVÁ, DiS.
ředitelka Hospice sv. Jiří, Cheb
FYZIOTERAPIE NA PALIATIVNÍM LŮŽKU
Eva SCHÜTZEOVÁ
fyzioterapeut, Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, Nejdek
MATRACE A JEJICH VHODNÝ VÝBÉR
Bc. Jan HAMMER
MG VIVA a.s.
KULATÝ STŮL na téma: A CO KDYŽ TO OPRAVDU NENÍ DOBRÉ? Kvalita a bezpečnost ústavní péče - inspekce, dovolání, náprava bez bulvárních skandálů.

Moderace:

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc., odborný garant konference

Účast:      

JUDr. Barbora STEINLAUF, advokátka zabývající se zdravotnickým právem a kvalitou péče

Mgr. Simona BAGÁROVÁ, zakladatelka organizace Jsem MILA, reformátorka, autorka knihy Hořím

Zástupce APSS (v jednání)

Mgr. Eva ŠULCOVÁ, ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Jirkov

II. Blok: JAK ULEHČIT A ODLEHČIT DOMÁCÍ PEČOVÁNÍ
KAM S NÍM?
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka Hezké domy, Lovosice
KDYŽ PEČOVÁNÍ NEFUNGUJE A DOMOV SE STAL NEBEZPEČNÝ
Mgr. Martina VOJTÍŠKOVÁ
vedoucí Intervenčního centra, Ústecký kraj
JAK NASTAVIT PODPORU A RESPIT DOMÁCÍM PEČUJÍCÍM - projekt rodinného průvodce
Jitka ZACHARIÁŠOVÁ
ředitelka a zakladatelka A DOMA, z.s.
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC - jak odlehčit pečovatelům a všem pečujícím?
PhDr. Otakar FLEISCHMANN, v jednání
Katedra psychologie, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
8.00 - 9.00 h Prezence účastníků, Coffee Break
11.30 - 12.30 h - II. Blok
9.00 - 11:00 h - I. Blok
12.00 - 13.00 Oběd
11.00 - 11.30 h Coffee Break
13.00 - 14.00 h - Kulatý stůl

Garanti konference

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
internista, geriatr, publicista
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice

Přípravný výbor

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice
Mgr. Kamila FAIGLOVÁ Město Chomutov, odbor sociálních věcí
Ing. Ladislav HENLÍN Psychiatrická léčebna Petrohrad
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc. internista, geriatr, publicista
Mgr. Eva KOSINOVÁ Střední zdravotnická škola, Chomutov
Ing. Joža LOKAJÍČEK OSTROV ZDRAVÍ – Nemocnice Ostrov
Mgr. Marcela MALÍKOVÁ Střední zdravotnická škola, Chomutov
Olga PIŠTEJOVÁ, DiS. REHOS Nejdek
Mgr. Jana REJHONOVÁ KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov
Ing. Petr SEVERA Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Hana TÝLOVÁ Krajský úřad Ústeckého kraje
Bc. Eva GDULOVÁ DTO CZ, s.r.o., Ostrava
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D. DTO CZ, s.r.o., Ostrava

Místo konání

Městské divadlo Chomutov

B. Němcové 552/32

Chomutov 1

  • Vzdělávací akce bude pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
  • Souhlasné stanovisko ČAS

Partneři

Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D
organizační garant
Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant