Gerontologické dny Severozápad 2019

23. května 2019

Místo konání: Kampus Univerzity J. E. Purkyně

                         Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem


Vážené kolegyně a kolegové,

přejeme Vám do letošního roku hodně energie a chuti do další práce a rádi bychom i letos přispěli k Vašemu profesnímu růstu, i ke chvílím, kdy se setkáte s přáteli a známými. Touto příležitostí je i letos kongres Gerontologické dny Severozápad, kde se scházíme již po čtrnácté.

Letos jsme zařadili do programu přinejmenším tři nové aktivity:

  1. Připravujeme kulatý/diskusní stůl k otázkám péče o seniory (a pečující) v institucích i domácí péči, který bude odpovídat i na Vaše na místě položené otázky
  2. Těšíme se na vylosování jednoho z Vás přítomných účastníků o velký dárkový koš, který do programu věnuje společnost Hezké domy, s.r.o. v Lovosicích
  3. Připravujeme také workshop „EXDASE, zavádění tanečního programu v zařízeních pro seniory aneb „TANEC JE LÉK, KTERÝ NIKOMU NEUBLÍŽÍ“ s panem MgA. Petrem VELETOU, Ph.D.

Zde můžete shlédnout další fotografie o tanci s panem doktorem Petrem Veletou z Domova důchodců v Ústí nad Orlicí. Těšíme se na jeho živé a interaktivní vystoupení.

Všichni jste srdečné zváni a přihlaste se na kongres už nyní.


O kongresu:

Kongres Gerontologické dny Severozápad 2019 (GDSZ) navazuje na úspěšnou tradici předcházejících třinácti ročníků, které se uskutečnily v Plzni, Karlových Varech, Teplicích, Ústí nad Labem, Chebu a Sokolově.

Záměry kongresu jsou:

  • setkání, diskuse a výměna praktických zkušeností mezi odborníky za sociálně-zdravotní oblasti;
  • zapojení co nejširšího okruhu zájmových skupin do problematiky zdravotně sociální péče o seniory;
  • vytvoření pozitivních pohledů na stáří a zapojení veřejnosti na řešení problematiky péče o seniory.

Kongres se koná pod záštitou

Hlavní partneři kongresu:

Partneři kongresu:
Mediální partneři kongresu: