Domů
Gerontologické dny Severozápad

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

23. května 2024, Městské divadlo Chomutov

Záštita

Konference probíhá pod záštitou

hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jana Schillera

hejtmana Karlovarského kraje Ing. Petra Kulhánka
a

Statutárního města Chomutov

.
Program

I. Blok: PALIATIVNÍ PÉČE O ROK DÁLE - a jsme o rok dále?
ÚSKALÍ ZALOŽENÍ (PROVOZU) DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE
Mgr. Monika MARKOVÁ
ředitelka Hospice sv. Štěpána, z.s. a předsedkyně Fóra mobilních hospiců, z.s.
KAM JSME SE POSUNULI V PALIATIVNÍ PÉČI
MUDr. Irena ZÁVADOVÁ
primářka Oddělení dlouhodobé lůžkové péče, Nemocnice Mělník
MOBILNÍ HOSPICOVÉ SLUŽBY - dobré zkušenosti, špatné zkušenosti - kazuistiky
Alena VOTAVOVÁ, DiS.
ředitelka Hospice sv. Jiří, o. p. s., Cheb
FYZIOTERAPIE NA PALIATIVNÍM LŮŽKU
Eva SCHÜTZEOVÁ
fyzioterapeut, Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, Nejdek
CENTRÁLNÍ BEZKONTAKTNÍ MONITORING PACIENTŮ NA ODDĚLENÍ
Mgr. Květoslava HOŠKOVÁ
Oddělení geriatrie a následné péče, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
MATRACE A JEJICH VHODNÝ VÝBĚR
Bc. Jan HAMMER
MG VIVA a.s.
KULATÝ STŮL na téma: A CO KDYŽ TO OPRAVDU NENÍ DOBRÉ? Kvalita a bezpečnost ústavní péče - inspekce, dovolání, náprava bez bulvárních skandálů.

Moderace:

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc., odborný garant konference

Účast:      

JUDr. Barbora STEINLAUF, MA, Ph.D., advokátka zabývající se zdravotnickým právem a kvalitou péče

Mgr. Simona BAGAROVÁ, zakladatelka organizace  MILA, reformátorka, autorka knihy Hořím

Mgr. Petra ZIMMELOVÁ, Ph.D., ředitelka Domova pro seniory Máj České Budějovice, p.o., spoluautorka knihy Násilí v sociálních službách: prevence, detekce a účinná intervence

Mgr. Eva ŠULCOVÁ, ředitelka Městského ústavu sociálních služeb Jirkov, p.o.

II. Blok: JAK ULEHČIT A ODLEHČIT DOMÁCÍ PEČOVÁNÍ
KAM S NÍM?
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka Hezké domy, s.r.o., Lovosice
KDYŽ PEČOVÁNÍ NEFUNGUJE A DOMOV SE STAL NEBEZPEČNÝ
Mgr. Martina VOJTÍŠKOVÁ
vedoucí Intervenčního centra, Ústecký kraj
JAK NASTAVIT PODPORU A RESPIT DOMÁCÍM PEČUJÍCÍM - projekt rodinného průvodce
Jitka ZACHARIÁŠOVÁ
ředitelka a zakladatelka A DOMA, z.s., Praha
JAK POMÁHAT A NEZTRATIT SEBE - odlehčení pečovatelům a pečujícícm
Bc. Adéla KOSOVÁ, Dis. et DiS., vedoucí péčových služeb a Mgr. Karolína SUCHOPÁRKOVÁ, MBA, vedoucí Sociální poradny Jirkov
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.
8.00 - 9.00 h Prezence účastníků, Coffee Break
11.30 - 12.30 h - II. Blok
9.00 - 11:00 h - I. Blok
12.00 - 13.00 Oběd
11.00 - 11.30 h Coffee Break
13.00 - 14.00 h - Kulatý stůl

Garanti konference

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
internista, geriatr, publicista
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice

Přípravný výbor

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice
Mgr. Kamila FAIGLOVÁ Město Chomutov, odbor sociálních věcí
Ing. Ladislav HENLÍN Psychiatrická léčebna Petrohrad
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc. internista, geriatr, publicista
Mgr. Eva KOSINOVÁ Střední škola ESOZ, Chomutov
Ing. Joža LOKAJÍČEK Nemocnice Ostrov, s.r.o.
Mgr. Marcela MALÍKOVÁ Střední škola ESOZ, Chomutov
Olga PIŠTEJOVÁ, DiS. REHOS Nejdek
Mgr. Jana REJHONOVÁ KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov
Ing. Petr SEVERA Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Hana TÝLOVÁ Krajský úřad Ústeckého kraje
Bc. Eva GDULOVÁ DTO CZ, s.r.o., Ostrava
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D. DTO CZ, s.r.o., Ostrava

Místo konání

Městské divadlo Chomutov

B. Němcové 552/32

Chomutov 1

  • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, a je ohodnocena 5 kredity (ID: 116217)
  • Souhlasné stanovisko ČAS - 223/2024

Partneři

Generální partner
Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D
organizační garant
Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant