Domů
Gerontologické dny Severozápad

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

23. září 2021, Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Záštita

Konference se koná pod záštitou


Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje

Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje

Program

I. Blok:
Jak se na nás poslední rok podepsal - co nám dal a vzal
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
odborný garant konference
Udržení tělesné kondice a pohyblivosti při ´zákazu vycházení´ - proč a jak
doc. MUDr. Jiří RADVANSKÝ, CSc.
Oddělení tělovýchovného lékařství FN Motol a 2. LF UK Praha
Náměty na domácí cvičení za dlouhých zim, epidemií a jiných kalamit - co, proč, jak a kdy je účinné a bezpečné
fyzioterapeut
Oddělení tělovýchovného lékařství FN Motol
Udržení duševního zdraví za izolace, ´ponorky´, špatných zpráv a předtuch
v jednání
Fokus Praha
II. Blok:
Pohodlí klienta začíná při výběru matrace
Bc. Jan HAMMER
Hospimed, Praha
Psychohygiena za mimořádných okolností a mediálních bouří
PhDr. Otakar FLEISCHMANN, Ph.D.
Katedra psychologie UJEP Ústí nad Labem
Mediální gramotnost - jak se v tom ´guláši´vyznat, podstané nezanedbat, hloupé a záludné nešířit
přednášející v jednání
Centrum Elpida, Praha
Krásný úsměv pod rouškou i bez roušky
Blanka LORENCOVÁ
Zdraví, které baví
Multidisciplinární tým a účast rodiny při zákazu návštěv - konzultace a rozhodnutí on-line
Mgr. Kristýna POLÁKOVÁ
Centrum paliativní péče, Praha
III. Blok: Příklady dobré praxe
Hledání smyslu a náplně za omezení - Sociální práce, aktivizační a animační podpora v komunitě (nejen kluby seniorů)
přednášející v jednání
Klub seniorů města Ústí nad Labem
Přímá péče nového typu - proměna kompetencí a posílení rolí
Ing. Mgr. Matěj LEJSAL
Domov Sue Ryder
Jak zvýšit bezpečnost osaměle žijících křehkých starých lidí
Bc. Miloslav ČERMÁK; Ing. Lenka TOMANOVÁ
koordinátor pro Karlovarský kraj a koordinátor pro Ústecký kraj , projekt MPSV Senioři v krajích
Dobrovolnictví - víme co chceme, umíme si o pomoc říct a umíme ji plně využít?
Bc. Jiřina GASSEROVÁ
Dobrovolnické centrum, z.s., Ústí nad Labem
Zkušenosti z dobrovolnické praxe v době koronaviru
student/ka
Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Ústí nad Labem
Umění vidět, umění neposuzovat
MUDr. Petra KOZMOVÁ
Oddělení následné péče Ryjice, Krajská zdravotní, a.s.
8.00 - 9.00 h Prezence účastníků, Coffee Break
9.00 - 10.30 h - I. Blok
10.30 - 11. 15 h Coffee Break
11.15 - 13.00 h - II. Blok
13.00 - 14.00 Oběd
14.00 - 15.00 h - III. Blok

Garanti konference

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
internista, geriatr, publicista
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice

Přípravný výbor

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice
Ing. Ladislav HENLÍN Psychiatrická léčebna Petrohrad
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc. internista, geriatr, publicista
Ing. Martin KOHL Statutární město Ústí nad Labem
Mgr. Ing. Matej LEJSAL Domov Sue Ryder, Praha
Ing. Joža LOKAJÍČEK OSTROV ZDRAVÍ – Nemocnice Ostrov
Olga PIŠTEJOVÁ, DiS. REHOS Nejdek
Ing. Petr SEVERA Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Bc. Lucie ŠIMKOVÁ Nemocnice Chomutov
Ing. Hana TÝLOVÁ Krajský úřad Ústeckého kraje
PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem
Bc. Eva GDULOVÁ DTO CZ, s.r.o., Ostrava
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D. DTO CZ, s.r.o., Ostrava

Místo konání

Kampus Univerzity J. E. Purkyně
Multifunkční informační a vzdělávací centrum

Pasteurova 3544/1
400 96 Ústí nad Labem-město

Partneři

Generální partner
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D
organizační garant
Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant