Domů
Gerontologické dny Severozápad

GERONTOLOGICKÉ DNY SEVEROZÁPAD

8. června 2023, Multifunkční centrum, Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Záštita


Konference se koná pod záštitou

Ing. Jana Schillera, hejtmana Ústeckého kraje

Ing. Petra Kulhánka, hejtmana Karlovarského kraje

PhDr. Ing. Petra Nedvědického, primátora Ústí nad Labem

.
Program

I. Blok: NADĚJE A ÚSKALÍ PALIATIVNÍ PÉČE V POBYTOVÝCH SLUŽBÁCH - problémy a příklady dobré praxe
Empatie křehkého života nebo standardizace neodvratné smrti?
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
internista, geriatr, odborný garant konference
Paliativní péče v pobytových zařízeních - role mobilního hospice
Mgr. Monika MARKOVÁ
ředitelka Hospice sv. Štěpána, z.s. a předsedkyně Fóra mobilních hospiců, z.s.
Vztah paliativní a dlouhodobé péče - pohled z praxe
MUDr. Irena ZÁVADOVÁ
primář Oddělení dlouhodobé péče, Nemocnice Mělník
II. Blok: DOPAD CHUDOBY NA POSKYTOVÁNÍ PÉČE A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
S čím se potýkáme v běžné praxi - kazuistika
Martin POLÍVKA, DiS.
sociální pracovník, Nemocnice v Chebu
"Smím propustit na revers?" a "Nic od vás nepotřebuji!" - svéprávnost rozhodování při odmítání terénní nebo pobytové služby
MUDr. Tomáš TUREK
primář Psychiatrického a psychoterapeutického oddělení Nemocnice Ostrov
Co máme dělat? - Pobytové služby a chudí lidé či zestárlí rodiče se zdravotně postiženými dětmi
JUDr. Ondřej DOSTÁL, Ph.D., LL.M.
specialista na zdravotnické právo, organizaci a financování zdravotnictví
KULATÝ STŮL na téma:

- Meze deinstitucionalizace

- Jak zlepšit komunikaci záchranné služby s pracovníky sociálních pobytových služeb

- Jak dál - s tématy bloku II.

Moderátoři:

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc., odborný garant konference

PhDr. Lenka KAPLANOVÁ, Rezidenční péče

III. Blok: A KDO SE POSTARÁ O NÁS? - techniky regenerace
Role humoru v povolání zdravotníka
PhDr. Mgr. Robert HUNEŠ, MBA
ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. a prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče
Sejdeme se i příště?
PhDr. Otakar FLEISCHMANN, Ph.D.
Fakulta zdravotnických studií UJEP
8.00 - 9.00 h Prezence účastníků, Coffee Break
11.00 - 12.00 h - II. Blok
9.00 - 10.30 h - I. Blok
12.00 - 13.00 Oběd
10.30 - 11. 00 h Coffee Break
13.00 - 14.00 h - Kulatý stůl
14.00 - 14.50 h - III. Blok

Garanti konference

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
internista, geriatr, publicista
Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA
ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice

Přípravný výbor

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, MBA ředitelka HEZKÉ DOMY, Lovosice
Ing. Ladislav HENLÍN Psychiatrická léčebna Petrohrad
Mgr. Lenka JAREMOVÁ vedoucí odboru sociálních služeb, Magistrát města Ústí nad Labem
MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc. internista, geriatr, publicista
Mgr. Iva KAŠPÁRKOVÁ náměstek pro řízení ošetřovatelské péče, Krajská zdravotní, a.s.
Ing. Joža LOKAJÍČEK OSTROV ZDRAVÍ – Nemocnice Ostrov
Olga PIŠTEJOVÁ, DiS. REHOS Nejdek
Ing. Petr SEVERA Krajský úřad Ústeckého kraje
Ing. Hana TÝLOVÁ Krajský úřad Ústeckého kraje
PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem
Bc. Eva GDULOVÁ DTO CZ, s.r.o., Ostrava
Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D. DTO CZ, s.r.o., Ostrava

Místo konání

Multifunkční centrum

Kampus Univerzity J. E. Purkyně

Pasteurova 3544/1

Ústí nad Labem

  • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
  • Souhlasné stanovisko ČAS/203/2023

Partneři

Generální partner
Hlavní partneři
Mediální partneři

Kontakty

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D
organizační garant
Bc. Eva GDULOVÁ
organizační garant