O kongresu

Gerontologické dny Severozápad

23. května 2019

Kampus Univerzity J. E. Purkyně
Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Slovo odborného garanta MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc.

Kongres se koná pod záštitou

Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje

Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové, hejtmanky Karlovarského kraje

Mgr. Ing. Petra Nedvědického, primátora města Ústí nad Labem

  Kongres je realizován s finanční podporou:

Partneři kongresu:

APOS Brno

DMA

ERILENS

HOSPIMED


Sponzor tanečního workshopu EXDASE

Mediální partneři kongresu: