Organizace akce

Gerontologické dny Severozápad (GDSZ) se uskuteční dne 23. května 2019

Místo konání:

Kampus Univerzity J. E. Purkyně, Multifunkční informační a vzdělávací centrum, Červená aula, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem

Certifikace a kreditní body:

  • Česká asociace sester souhlasí se zařazením akce do celoživotního vzdělávání - č. souhlasu ČAS/298/2019
  • Certifikát pro pracovníky v sociálních službách
  • Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, je zařazena do Registru akreditovaných akcí ČLK pod č. 0099/16/2006. a bude ohodnocena 5 kredity.

Parkování: 

Na parkovištích v okolí Kampusu

Možnosti ubytování: 

  • Rezervaci ubytování si zajišťuje účastník sám, úhradu provádí v recepci hotelu

Pravidla pro losování dárkového koše
SPONZOREM DÁRKOVÉHO KOŠE JE SPOLEČNOST HEZKÉ DOMY, s.r.o., Lovosice

Každý z platících účastníků obdrží u prezence losovací lístek s číslem. Slosování o dárkový koš proběhne na konci II. bloku odborného programu cca ve 12 hodin. Losování provede sponzor ceny (nebo jím pověřená osoba). Pokud vylosovaný výherce nebude přítomen, ztrácí nárok na výhru a neprodleně bude následovat losování dalšího jiného výherce ceny (dárkového koše). Cena bude předána výherci osobně vzápětí po losování. Z předáváni ceny bude pořízena fotodokumentace. 

 

Pravidla pro losování VOUCHERU v hodnotě 7000 Kč na taneční terapii EXDASE s p. Veletou

SPONZOREM VOUCHERU JE SPOLEČNOST MONDI ŠTĚTÍ, a.s.

Do slosování budou zařazeny všechny instituce a zařízení, které na kongres vyslaly platící účastníky. Každá z institucí a zařízení bude mít v osudí tolik losovacích lístků označených svým názvem, kolik platících účastníků vyslala. Slosování proběhne na závěr workshopu cca v 15 hodin. Losování provede sponzor ceny, nebo jím pověřená osoba, nebo MgA. Petr VELETA, Ph.D.

Pokud vylosovaná instituce nebude přítomna, ztrácí nárok na výhru a neprodleně bude následovat vylosování další jiné instituce nebo zařízení VOUCHER bude předán výherci osobně bezprostředně po vylosování. Z předáváni VOUCHERU bude pořízena fotodokumentace pro propagační účely. Platnost VOCHERU je 31.12.2019, pak bez náhrady propadá VOUCHER není zpět směnitelný na peníze ani za žádné jiné plnění.

Termín realizace bude stanoven po vzájemném odsouhlasení instituce a MgA. Petra VELETY, Ph.D.