Odborná garance

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc.
odborný garant kongresu

PŘÍPRAVNÝ VÝBOR KONGRESU:

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, HEZKÉ DOMY, s.r.o., Lovosice

Ing. Ladislav HENLÍN, Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.

Ing. Matin KOHL, Magistrát města Ústí nad Labem

Ing. Joža LOKAJÍČEK, OSTROV ZDRAVÍ, o.p.s. – Nemocnice Ostrov

Mgr. Anna Marie MALÁ, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov

Mgr. Monika MARKOVÁ, Hospic sv. Štěpána, o.s., Litoměřice

Olga PIŠTEJOVÁ, DiS., Zařízení následné, rehabilitační a hospicové péče, p.o. Nejdek

Ing. Petr SEVERA, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje

Ing. Hana TÝLOVÁ, odbor zdravotnictví Krajského úřadu Ústeckého kraje

PhDr. Miroslava ZOUBKOVÁ, VOŠZ a SZŽ, Ústí nad Labem

Ing. Pavel HERCÍK, Ph.D., DTO CZ, Ostrava

Mgr. Lenka OŽANOVÁ, DTO CZ, s.r.o.

Bc. Eva GDULOVÁ, DTO CZ, Ostrava