Program

Pozvánka na kongres ke stažení zde

OŽIVENÍ PRÁCE SE SENIORY
VESELÁ, ČI JAKÁ MYSL "PŮL ZDRAVÍ" A CO JE TO VLASTNĚ ZDRAVÍ"?  MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc ., odborný garant kongresu

TICHÁ LINKA                                                                                                         Mgr. Monika HAJNOVÁ - Michal PROCHÁZKA, DiS. ; Tichý svět, o.p.s.

MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ NA UNIVERZITĚ TŘETÍHO VĚKU UJEP v Ústí nad Labem                                                                                        Mgr. Eva FRIDRICHOVÁ, VOŠZ a SŠZ Ústí nad Labem

ZDRAVÁ MEDIKACE, SNIŽTE POČET LÉKŮ                                                 prim. MUDr. Petra KOZMOVÁ , Oddělení následné péče, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.

STROMY ŽIVOTA                                                                                                 Bc. Hana DAŇKOVÁ, DiS., Domov důchodců Bystřany

DLOUHODOBÁ PÉČE
O ČEM JE A MŮŽE BÝT "DLOUHODOBÁ" PÉČE                                             MUDr. Zdeněk KALVACH, odborný garant kongresu 

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝMY V INSTITUCÍCH                                                Ing. Mgr. Matěj LEJSAL, Domov Sue Ryder, Praha

DEMENCE – změny v osobnosti a chování z pohledu psychiatra                MUDr. Zora OLEJÁROVÁ , Psychiatrická ordinace UL s.r.o.

MOBILNÍ HOSPICE a jejich přínos pro rodiny i instituce                      Lukáš FICENC, Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí n/L

NOVINKY V OBLASTI PŘESUNŮ PACIENTŮ                                                 Bc. Jan HAMMER, HOSPIMED spol. s r.o.

KULATÝ STŮL na téma: "Začněme  konečně vytvářet dlouhodobou péči společně zdola - ono to jinak nepůjde. "Stát" to za nás ani pro nás neudělá" - moderovaná diskuze s odborníky

Ing. Mgr. Matěj LEJSAL, ředitel, Domov Sue Ryder, Praha

MUDr. Zdeněk KALVACH, CSc., internista, geriatr, publicista, člen Správní rady neziskové organizace Život 90

Mgr. Soňa ČECHOVÁ, ředitelka, Hezké domy, Lovosice

Lukáš FICENC, Mobilní hospic Masarykovy nemocnice v Ústí n/L

Mgr. Olga STAROSTOVÁ, Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE, Praha

Blanka ŠTEVICOVÁ, ředitelka Hospice v Mostě

Bc. Ditta HROMÁDKOVÁ, Česká asociace pečovatelské služby

WORKSHOP
EXDASE - zavádění zábavy a tanečního programu v zařízeních pro seniory aneb „ZÁBAVA A TANEC JE LÉK, KTERÝ NIKOMU NEUBLÍŽÍ         MgA. Petr VELETA, Ph.D., Member of the International Dance Council CID UNESCO  více informací zde

MgA. Petr Veleta, PhD. je zakladatelem pohybové a taneční metody EXDASE (EXercise and DAnce for SEniors). Tuto psychomotorickou terapeutickou metodu používá s úspěchem v praktických lekcích v mnoha zařízeních dlouhodobé péče pro seniory a zdravotně postižené v České republice i v zahraničí