Gerontologické dny Severozápad 2017

25. května 2017

Místo konání: Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem

Kongres Gerontologické dny Severozápad 2017 (GDSZ) navazuje na úspěšnou tradici předcházejících jedenácti ročníků, které se uskutečnily v Plzni, Karlových Varech, Teplicích, Ústí nad Labem, Sokolově a Chebu.

Záměry kongresu jsou:

  • setkání, diskuse a výměna praktických zkušeností mezi odborníky za sociálně-zdravotní oblasti;
  • zapojení co nejširšího okruhu zájmových skupin do problematiky zdravotně sociální péče o seniory;
  • vytvoření pozitivních pohledů na stáří a zapojení veřejnosti na řešení problematiky péče o seniory.

Kongres probíhá pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Vildumetzové a Ing. Věry Nechybové, primátorky Statutárního města Ústí nad Labem.

Hlavní partneři kongresu:

Partneři kongresu:

Mediální partneři kongresu: